Hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư tạm ngừng không triển khai

16/01/2018 1417 lượt xem    

Công văn số 3956/TCT-KK

V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 650/CT-KK&KTT ngày 15/03/2017 của Cục Thuế tỉnh Long An vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP; ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

“Đối với cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư để tiếp tục sản xuất; chế biến và có văn bản cam kết tiếp tục sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT thì được kê khai; khấu trừ thuế GTGT ngay từ giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản. Đối với thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư XDCB; doanh nghiệp đã kê khai, khấu trừ, hoàn thuế nhưng sau đó xác định không đủ điều kiện, khấu trừ; hoàn thuế thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh nộp lại tiền thuế GTGT đã khấu trừ, hoàn thuế.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện điều chỉnh, qua thanh tra; kiểm tra cơ quan thuế phát hiện ra thì cơ quan thuế sẽ thực hiện truy thu; truy hoàn và xử phạt theo quy định.Doanh nghiệp sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã báo cáo, cam kết giải trình với cơ quan thuế liên quan đến việc khấu trừ, hoàn thuế.”

Căn cứ vào quy định nêu trên, từ tháng 9/2012 đến nay, dự án đầu tư Nhà máy Bột giấy Phương Nam đã dừng mọi hoạt động và để nguyên trạng cho đến thời điểm hiện nay, không phát sinh thuế GTGT đầu ra. Ngày 12/5/2014 Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 195/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam, tỉnh Long An, theo đó Thủ tướng cho phép dừng triển khai dự án thì:

– Đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An rà soát lại toàn bộ hồ sơ đã hoàn thuế của đơn vị; căn cứ quy định của pháp luật về thuế GTGT để thực hiện theo quy định.

– Đối với số thuế chưa được hoàn, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Long An tại công văn số 650/CT-KK&KTT ngày 15/3/2017, theo đó sẽ không tiếp tục hoàn dự án đầu tư đối với Ban Quản lý dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An được biết và thực hiện./.

Như vậy, nếu dự án đầu tư dừng hoạt động và không phát sinh thuế GTGT đầu vào; kể cả có văn bản được dừng dự án đầu tư của thủ tướng chính phủ; thì số thuế chưa được hoàn vẫn không được hoàn lại.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO