Hoàn thuế GTGT hóa đơn mua nhiên liệu của BQL dự án nhiệt điện 3  

05/03/2018 566 lượt xem    

Trường hợp Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 được ủy quyền thực hiện ký hợp đồng mua nhiên liệu để sản xuất thử nghiệm cho nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 nhận hóa đơn GTGT phần nhiên liệu chạy thử thì có được thực hiện kê khai, hoàn thuế GTGT đối với phần nhiên liệu chạy thử này hay không?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 735/TCT-DNL, ngày 03 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Điểm c, Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định:

“Trường hợp người nộp thuế có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.”

Điều 5, Chương I Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Đơn vị chủ đầu tư quy định: doanh thu bán sản phẩm chạy thử được hạch toán vào giá trị đầu tư, thuế GTGT đầu ra của doanh thu bán sản phẩm chạy thử do Ban QLDA kê khai, nộp vào Ngân sách Nhà nước.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 11635/CT-TTHT ngày 27/12/2014 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn hoàn thuế GTGT của Ban Quản lý dự án nhiệt điện 3 đối với hóa đơn mua nhiên liệu chạy thử công trình nhà máy điện Duyên Hải 1. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được biết:

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Tổng công ty phát điện 1 ký hợp đồng mua nhiên liệu để sản xuất thử nghiệm cho nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và ủy quyền cho Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 thực hiện, Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 nhận hóa đơn GTGT phần nhiên liệu chạy thử (hóa đơn mang tên và mã số thuế của Ban Quản lý dự án) thì Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 thực hiện kê khai, hoàn thuế GTGT đối với phần nhiên liệu chạy thử này.

Đối với sản lượng điện phát sinh của hoạt động chạy thử nghiệm Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Genco 1 ký hợp đồng bán sản lượng điện chạy thử của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì Genco 1 ủy quyền cho Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 thực hiện xuất hóa đơn GTGT cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và thực hiện kê khai bù trừ với số thuế GTGT đầu vào của dự án tại Cục Thuế địa phương nơi Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 đăng ký thuế.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO