Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

09/02/2018 747 lượt xem    

Trường hợp cơ sở kinh doanh có xuất khẩu hàng hóa nhưng trong quý (hoặc trong tháng) có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300.000.000 đồng thì có được hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu hay không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về việc Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu theo hướng dẫn tại Công văn số 5224/TCT-CS ngày 10 tháng 11 năm 2016, cụ thể như sau:

                Ngày 06/4/2016, Quốc hội thông qua Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế quy định:

“Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13:

  1. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

  1. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có sthuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan.

                Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.”

                Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2278/CT-KK&KTT ngày 1/11/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc báo cáo giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT của DNTN Lý Quang Hiệp (địa chỉ: 106 ấp Tân Hòa, xã Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp; mã số thuế 1401904942) liên quan đến văn bản ngày 29/9/2016 của DNTN Lý Quang Hiệp về việc hoàn thuế GTGT xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, Luật đã quy định cụ thể cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Luật cũng đã quy định: cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế theo tháng, quý.

Do vậy, trường hợp cơ sở kinh doanh có xuất khẩu hàng hóa nhưng trong quý (hoặc trong tháng) có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300.000.000 đồng thì không được hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu. Khi số thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu đủ 300.000.000 đồng thì cơ sở kinh doanh được xem xét hoàn thuế.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO