Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp

17/01/2018 729 lượt xem    

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế:

Đối tượng không chịu thuế

Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.

Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Đối tượng không chịu thuế

Tàu đánh bắt xa bờ; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: Máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phẳng đồng ruộng; máy gieo hạt; máy cấy; máy trồng mía; hệ thống máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máy vun luống, máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cà phê, bông; máy thu hoạch củ, quả, rễ; máy đốn chè, máy hái chè; máy tuốt đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; máy, thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấy nông sản (lúa, ngô, cà phê, tiêu, điều…), thủy sản; máy thu gom, bốc mía, lúa, rơm rạ trên đồng; máy ấp, nở trứng gia cầm; máy thu hoạch cỏ, máy đóng kiện rơm, cỏ; máy vắt sữa và các loại máy chuyên dùng khác.

Công văn 3585/TCT-CS của Tổng cục Thuế trả lời văn bản số 55/HT-ĐN2017 ngày 5/5/2017 của Công ty TNHH SX MNN Hoàng Thắng về việc hoàn thuế GTGT đối với thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp. Về nội dung này, sau khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Máy móc, thiết bị chuyên dùng nông nghiệp không phải chịu thuế GTGT. Nếu trước đó DN có chế tạo máy nào đó chưa được công nhận là máy móc, thiết bị chuyên dùng nông nghiệp, nhưng sau được công nhận là máy móc, thiết bị chuyên dùng nông nghiệp thì được hoàn tiền thuế cho số thuế đã nộp.

Tổng cục Thuế  đã có văn bản xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngày 28/6/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 397/KTHT-CĐ trả lời với nội dung:

“Ngày 28 tháng 4 năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 3408/BNN-KHCN gửi Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời về thiết bị gieo hạt và xe phun xịt dung dịch do Công ty TNHH Sản xuất Máy nông nghiệp Hoàng Thắng chế tạo được sử dụng gieo sạ lúa theo hàng và phun xịt dung dịch bảo vệ, chăm sóc cây trồng thuộc đối tượng máy móc, thiết bị chuyên dùng nông nghiệp.” (bản chụp công văn số 397/KTHT-CĐ ngày 28/6/2017 kèm theo).

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO