Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất trả lại người bán

28/12/2018 532 lượt xem    

Công văn số 2234/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất trả lại người bán

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Trả lời công văn số 987/CT-KTT ngày 06/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về:

Việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hoá nhập khẩu sau đó tái xuất trả lại.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại:

– Khoản 1, Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng;

– Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ:

+ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ Điều 7 và Điều 13 Thông tư số 150/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về:

– Lập, quản lý và việc thực hiện từ quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1350/TCT-KK ngày 23/4/2014 của Tổng cục Thuế về việc:

+ Hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp thừa.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 5554/TCHQ-TXNK ngày 19/5/2014 của Tổng cục Hải quan về việc:

+ Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

– Trường hợp nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị, tài sản cố định nhập khẩu để dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT nhưng không đảm bảo chất lượng, tái xuất khẩu trả lại nhà cung cấp nước ngoài thì không được khấu trừ thuế GTGT.

– Số thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu của nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị, tài sản cố định nhập khẩu đã tái xuất là số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu không được chi hoàn từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh thực hiện hướng dẫn người nộp thuế:

+ Nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp thừa tại cơ quan hải quan nơi người nộp thuế mở tờ khai hải quan hoặc quản lý khoản thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu để được hoàn trả số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu theo quy định.

+ Kê khai điều chỉnh số thuế giá trị gia tăng đã được cơ quan hải quan hoàn nhưng đã kê khai, khấu trừ hoặc nộp lại số tiền thuế đã được hoàn thuế nội địa trước đó vào quỹ hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO