Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm từ tài nguyên, khoáng sản

23/01/2018 668 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn chính sách hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm từ tài nguyên, khoáng sản theo Công văn 989/TCT-CS

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định như sau:

Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về thuế GTGT (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ) quy định:

Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án đầu tư như sau: Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp: – Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư. Việc xác định tài nguyên, khoáng sản; trị giá tài nguyên, khoáng sản và thời điểm xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Nghị định này.

Trả lời công văn số 5978/CT-Ktra2 ngày 6/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hoàn thuế đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm từ tài nguyên, khoáng sản.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 5978/CT-Ktra2 ngày 6/12/2016, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế không nêu rõ Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp lát của Công ty TNHH Vitto Phú Lộc tự khai thác tài nguyên, khoáng sản làm nguyên liệu để sản xuất gạch hay mua tài nguyên, khoáng sản về làm nguyên liệu sản xuất gạch.

Do đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn về mặt nguyên tắc như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, từ 01/07/2016, cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/07/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư. Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO