Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH thực phẩm quốc tế Nam Dương

09/02/2018 565 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về việc Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH thực phẩm quốc tế Nam Dương theo hướng dẫn tại Công văn số 5205/TCT-KK ngày 10 tháng 11 năm 2016, cụ thể như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định: 

“Điều 8. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

  1. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốtquá trình hoạt động kinh doanh.

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung mộsố điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đi một số điều tại các Thông tư về thuế: 

“c) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

c.2) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư là:

Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng cơ sở kinh doanh chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc chưa đáp ng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cn phải có xác nhận, chp thuận dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

                Trả lời công văn số 10/101016/OL-NDFC ngày 10/10/2016 của Công ty TNHH thực phẩm quốc tếNam Dương (Địa chỉLô C20A/3, đường số 14, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành ph H Chí Minh) về việc hoàn thuế GTGT, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH thực phẩm quốc tế Nam Dương, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có Thông báo về việc hoàn thuế số 12951/TB-CT ngày 03/10/2016 là đúng quy định hiện hành. Đề nghị Công ty TNHH thực phẩm quốc tế Nam Dương thực hiện theo Thông báo nêu trên của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO