hoàn thuế GTGT đối với DN phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động

07/02/2018 746 lượt xem    

Công văn số: 4560/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

Trả lời Công văn số 971/CT-KTT ngày 23/6/2016 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang v/v hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 12c Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính:

Cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn. Cơ sở kinh doanh phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh sau khi làm đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản thì đối với số thuế GTGT đã được hoàn thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản và quản lý thuế; đối với số thuế GTGT chưa được hoàn thì không được giải quyết hoàn thuế.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính:

Trong quá trình giải quyết hoàn thuế mà cơ quan thuế qua công tác kiểm tra, thanh tra thuế phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra hoặc người nộp thuế bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu giữ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ liên quan đến số thuế đề nghị hoàn thì cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế về việc hồ sơ chưa đủ điều kiện hoàn thuế. Cơ quan thuế thực hiện giải quyết hoàn thuế khi có kết quả hoặc ý kiến của cơ quan công an hoặc của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi có đủ hồ sơ theo quy định.

Trả lời Công văn số 971/CT-KTT ngày 23/6/2016 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang v/v hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp trong quá trình giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam, Giám đốc là ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân bị Công an TP Cần Thơ bắt giam để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, không có ủy quyền đại diện tư cách pháp nhân của Công ty dẫn đến việc không ký được biên bản kiểm tra thuế, đồng thời Công ty đã có Thông báo v/v dừng dự án ngày 09/11/2015 thì Cục Thuế chưa thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế, đồng thời chưa điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đã kê khai, khấu trừ.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO