Hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ vận tải quốc tế

14/01/2019 947 lượt xem    

Công văn số 2779/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Kính gửi: Công ty TNHH Hàng Hải PHC
(Số 2/3C đường Lê Hồng Phong (Phòng 2.4 tòa nhà Khánh Hội), Phường Đông Khê, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 09/PHC ngày 14/5/2018 của Công ty TNHH Hàng Hải PHC về hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ vận tải quốc tế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung hoàn thuế GTGT, ngày 13/3/2018, Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế) đã có công văn số 2773/BTC-CST trả lời Công ty như sau:

“Trường hợp Công ty TNHH Hàng hải PHC: cung cấp dịch vụ vận tải biển quốc tế. Nếu đáp ứng được điều kiện về dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ tiêu dùng ở ngoài Việt Nam.

Trong khu phi thuế quan; dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của Chính phủ thì được coi là dịch vụ xuất khẩu và được hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo quy định tại Luật số 106/2016/QH13. Công ty TNHH Hàng hải PHC liên hệ với Cục Thuế thành phố Hải Phòng để được hướng dẫn giải quyết hoàn thuế GTGT theo quy định.”

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Hàng Hải PHC được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO