Hoàn thuế GTGT đối với chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc

23/03/2018 1281 lượt xem    

Bài viết hướng dẫn về vấn đề hoàn thuế GTGT đối với chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc

(Căn cứ vào công văn 4268/TCT-Cs ngày 14/10/2015)

Tại khoản 5 Điều 18 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT:

CSKD nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sở hữu; chuyển đổi doanh nghiệp; sáp nhập; hợp nhất; chia; tách; giải thể; phá sản; chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.”

Tại điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, nộp thuế, như sau:

Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách; hợp nhất, sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách; hợp nhất, sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5427/CT-KTr2 ngày 12/08/2015 và công văn số 3616/CT-KTr2 ngày 04/06/2015 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về hoàn thuế GTGT. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp theo Nghị quyết số 29/NQ-VNS ngày 3/12/2014 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP, tách Công ty Thép Miền Nam (MST 0100100047-004) tại tỉnh Bà rịa Vũng Tàu là Chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty thép Việt Nam-CTCP để thành lập Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đơn vị hạch toán độc lập do Tổng Công ty Thép Miền Nam-CTCP làm chủ sở hữu.

Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế: khi điều chuyển tài sản từ Công ty Thép Miền Nam sang Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam thì không phải xuất hóa đơn, phải có lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản, Chi nhánh phải bàn giao toàn bộ số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết (nếu có) cho Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam để Công ty tiếp tục thực hiện kê khai khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO