Hoàn thuế GTGT đầu vào dự án góp vốn hợp tác kinh doanh bằng quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

05/01/2019 459 lượt xem    

Công văn số 3267/TCT-KK

V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

 

Trả lời công văn số 998/CT-THDT ngày 18/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 (đ) Điều 110, Điều 111 Luật đất đai số 13/2003/QH11;

Căn cứ khoản 4 Điều 4, khoản 2 Điều 116 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11;

Căn cứ khoản 4 Điều 13 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 của Chính phủ; khoản 1 Điều 13, khoản 4 Điều 15 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP;

Căn cứ điểm 1.2 (c.3), điểm 1.3 Mục III Phần B, điểm 3 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính; khoản 3 Điều 14, Điều 15, khoản 3 Điều 18, khoản 1 Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính; Điều 14, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, thì:

– Trường hợp Công ty TNHH phát triển Hùng Vương góp vốn hợp tác kinh doanh bằng quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm với Công ty cổ phần Hữu Nghị 2 (hiện nay đổi tên là Công ty cổ phần xi măng Yến Mao) thì Công ty TNHH phát triển Hùng Vương phải chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Sau khi hoàn thành các thủ tục về đất đai theo đúng quy định, nếu Công ty cổ phần Hữu Nghị 2 (hiện nay đổi tên là Công ty cổ phần xi măng Yến Mao) đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại điểm 1.2(c), điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC, quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC và quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì Công ty cổ phần Hữu Nghị 2 (hiện nay đổi tên là Công ty cổ phần xi măng Yến Mao) được xem xét, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư nhà máy xi măng Hữu Nghị 2 theo quy định.

– Trường hợp bà Nguyễn Thị Yến vừa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, vừa làm Tổng giám đốc (giám đốc) Công ty TNHH phát triển Hùng Vương, Công ty cổ phần xi măng Hữu Nghị và Công ty cổ phần Hữu Nghị 2 thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Thọ căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm Luật doanh nghiệp; việc giải quyết khấu trừ, hoàn thuế GTGT trường hợp vi phạm khoản 2 Điều 116 Luật doanh nghiệp và khoản 4 Điều 15 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 13238/BTC-TCT ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ được biết.

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO