Chính sách hoàn thuế GTGT đầu vào đối với Cty TNHH XNK Quan Tum

13/03/2018 771 lượt xem    

Số: 1728/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đầu vào

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời Công văn số 636/CT-THNVDT ngày 09/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào liên quan đến Công ty TNHH XNK Quan Tum (mã số thuế: 6001329038), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm a Khoản 2 Điều 9, Khoản 1 và 3 Điều 15, Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

Căn cứ các quy định trên:

– Trường hợp Công ty TNHH XNK Quan Tum nhận tiền thanh toán hàng hóa xuất khẩu từ tài khoản ngân hàng của khách hàng nước ngoài vào tài khoản ngân hàng của Công ty mở tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam nhưng Công ty không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của Công ty cho Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột theo quy định tại:

+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP 

+ Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên

Nhưng hàng hóa xuất khẩu vẫn đảm bảo các điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào khác đối với hàng hóa xuất khẩu thì Công ty bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng và vẫn được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hóa xuất khẩu.

– Trường hợp Công ty sử dụng tài khoản ngân hàng nêu trên;(không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của Công ty cho Chi cục Thuế tp. Buôn Ma Thuột theo quy định tại:

+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP

+ Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên)

Để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ từ Nhà cung cấp trong nước thì; Công ty bị xử phạt vi phạm PL về ĐK thuế liên quan đến thông tin tài khoản NH; đồng thời:

+ Nếu Nhà cung cấp không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của Nhà cung cấp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấp; theo quy định tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên thì:

Nhà cung cấp bị xử phạt vi phạm PL về ĐK thuế liên quan đến thông tin tài khoản NH; Công ty không được xét khấu trừ, hoàn số thuế GTGT đầu vào có liên quan.

+ Nếu Nhà cung cấp đã thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của Nhà cung cấp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấp; theo quy định tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên; hoặc Cty đã thông báo BS thông tin tài khoản NH của Cty cho Chi cục Thuế tp. Buôn Ma Thuột; trước khi Chi cục công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở Công ty; thì Cục Thuế phối hợp với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấp kiểm tra hàng hóa, dịch vụ thực tế mua bán và việc thanh toán, nhận tiền thanh toán tại các tài khoản ngân hàng có liên quan), trên cơ sở đó xem xét khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO