Hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư không chịu thuế GTGT  

08/03/2018 551 lượt xem    

Những vấn đề về Hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư không chịu thuế GTGT cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1093/TCT-KK, ngày 30 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

– Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015;

– Căn cứ quy định tại Khoản 7, Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

– Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 14 và Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;

– Căn cứ hướng dẫn tại Điểm b, Khoản 9, Điều 1 Điều 18 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 596/CT-KK&KTT ngày 29/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư không chịu thuế GTGT. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết:

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp Công ty CP GREENFEED Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam được Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam cấp GCN đầu tư số 06212000183 ngày 23/6/2014, thực hiện dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy hải sản Hà Nam, Công ty đã kê khai thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ cho dự án từ tháng 7/2014 đến 12/2014.

Trường hợp Công ty có đề nghị hoàn thuế GTGT đầu vào cho kỳ hoàn thuế từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014 (tại tờ khai thuế kỳ kê khai tháng 12/2014) nếu đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT thì Cục Thuế tỉnh Hà Nam xem xét giải quyết hoàn thuế cho Công ty theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO