Nhưng lưu ý khi hoàn thuế GTGT

17/01/2018 733 lượt xem    

Về việc hoàn thuế:

Tại Khoản 3b Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ngày 16/5/2016, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2035/TCT-KK về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế để hoàn thuế, theo đó:

Trường hợp chưa đến thời hạn khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo, người nộp thuế chưa nộp hồ sơ khai thuế để đưa số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ tính thuế trước sang chỉ tiêu số thuế khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên tờ khai chính thức của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế thì được khai bổ sung tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai bổ sung của kỳ tính thuế đó.

Ngày 06/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 373/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng, theo đó:

Trường hợp tại hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế tháng 6/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý 2/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý), cơ sở kinh doanh không đề nghị hoàn số thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế chưa khấu trừ hết; đồng thời đã kê khai khấu trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp của kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì không được hoàn thuế. Cơ sở kinh doanh được bù trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp của các kỳ tiếp theo.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung chưa đúng hướng dẫn của công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 nhưng không làm sai số thuế còn được khấu trừ, không làm sai số thuế đề nghị hoàn (người nộp thuế không khai vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng, giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào các kỳ trước mà khai vào chỉ tiêu số còn khấu trừ kỳ trước chuyển qua hoặc điều chỉnh vào số thuế giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ) thì người nộp thuế được hoàn thuế nếu đáp ứng đầy đủ các quy định về khấu trừ, hoàn thuế của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và pháp luật về quản lý thuế; người nộp thuế bị xử phạt về hành vi kê khai chưa đúng quy định.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và hồ sơ Cục Thuế gửi về Tổng Cục Thuế giám sát, hồ sơ khai thuế của HTX sản xuất, dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến trên hệ thống dữ liệu quản lý thuế thì:

Tờ khai chính thức mẫu 01/GTGT quý 1/2016 chỉ tiêu [42] tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn bằng 0, trên chỉ tiêu [43] thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 139.683.062 đồng; Tờ khai thuế bổ sung lần 1 mẫu 01/GTGT quý 1/2016 khai tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn chỉ tiêu [42] tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn là 120.000.000 đồng; trên chỉ tiêu [43] thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 19.683.062 đồng; Tờ khai thuế bổ sung lần 2 mẫu 01/GTGT quý 1/2016 khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước là 19.683.062, trên chỉ tiêu [43] thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 0 đồng;

Tờ khai chính thức mẫu 01/GTGT quý 2/2016 chỉ tiêu [22] thuế GTGT còn được khấu kỳ trước chuyển sang là 19.683.062 đồng, chỉ tiêu [36] thuế GTGT phát sinh trong kỳ là 2.221.439 đồng, trên chỉ tiêu [43] thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 17.461.623 đồng, tờ khai này khai sai, hệ thống ứng dụng không hạch toán.

Tờ khai thuế bổ sung lần 1 mẫu 01/GTGT quý 2/2016 chỉ tiêu [22] thuế GTGT còn được khấu kỳ trước chuyển sang là 139.683.062 đồng, chỉ tiêu [36] thuế GTGT phát sinh trong kỳ là 2.221.439 đồng và trên chỉ tiêu [37] điều chỉ giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước là 120.000.000 đồng.

Từ 2 ý kiến trên rút ra kết luận:

Tại kỳ tính thuế quý 2/2016 HTX sản xuất, dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến đã phát sinh số thuế GTGT phải nộp, đồng thời Hợp tác xã đã đưa một phần số thuế GTGT còn được khấu trừ quý 1/2016 chuyển sang để xác định nghĩa vụ thuế của kỳ tính thuế quý 2/2016 nhưng ngày 28/9/2016; Hợp tác xã kê khai bổ sung lần 2 và điều chỉnh làm sai số thuế còn được khấu trừ.

Do đó, HTX sản xuất, dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến không được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC; HTX sản xuất, dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến được bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của các kỳ tiếp theo.

Về tiền thuế nợ – tiền phạt và tiền chậm nộp.

Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc có văn bản trả lời HTX sản xuất; dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Công văn 3469/TCT-KK của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 02/2017/CV-HTX ngày 08/6/2017 của HTX sản xuất dịch vụ dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

DN phải lưu ý khi làm thủ tục hoàn thuế, ngoài việc làm đề nghị hoàn; trên tờ khai phải thể hiện trên chỉ tiêu 42, không được để dư trên chỉ tiêu 43 với số đã đề nghị hoàn.

 

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO