Hoàn thuế giá trị gia tăng với hàng hoá xuất khẩu thanh toán qua tài khoản vãng lai

10/02/2018 538 lượt xem    

Những vấn đề về Miễn, giảm tiền thuê đất cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 4106/TCT-KK, ngày 12 tháng 9 năm 2017. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm b7, Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng

Điều 16. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, cụ thể như sau:

3/ Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng

b.7) Trường hợp phía nước ngoài thanh toán từ tài khoản tiền gửi vãng lai của phía nước ngoài mở tại các tổ chức tín dụng tại Việt Nam thì việc thanh toán này phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng- nếu có). Chứng từ thanh toán là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản vãng lai của người mua phía nước ngoài đã ký hợp đồng.

Trường hợp xuất khẩu cho người mua phía nước ngoài là doanh nghiệp tư nhân và việc thanh toán thông qua tài khoản vãng lai của chủ doanh nghiệp tư nhân mở tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam và được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng-nếu có) thì được xác định là thanh toán qua ngân hàng.

Cơ quan thuế khi kiểm tra việc khấu trừ, hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu thanh toán qua tài khoản vãng lai, cần phối hợp với tổ chức tín dụng nơi người mua phía nước ngoài mở tài khoản để đảm bảo việc thanh toán, chuyển tiền thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số  04/2017/CV ngày 14/08/2017 của Công ty TNHH MTV Ý Thành Đạt vướng mắc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH MTV Ý Thành Đạt được biết:

Nội dung vướng mắc của Công văn số 04/CT-KTTC ngày 14/8/2017 của Công ty TNHH MTV Ý Thành Đạt, Tổng cục Thuế có công văn số 3409/TCT-KK ngày 21/8/2014 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng gửi Cục Thuế tỉnh An Giang. Đề nghị Công ty TNHH MTV Ý Thành Đạt liên hệ với Cục Thuế tỉnh An Giang để được hướng dẫn, xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO