Hoàn thuế giá trị gia tăng với Công ty nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

11/02/2018 549 lượt xem    

Trường hợp cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải đáp ứng được điều kiện gì để được hoàn thuế giá trị gia tăng khi giải thể? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5087 /TCT-KK, ngày 03 tháng 11 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất”.

Điểm c Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết”.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số văn bản số 10/CV-PK ngày 10/10/2006 của Công ty cổ phần đầu tư thương mại du lịch Phú Khang vướng mắc về hoàn thuế GTGT. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần đầu tư thương mại du lịch Phú Khang được biết:

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư thương mại du lịch Phú Khang đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng trường hợp cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ được hoàn thuế giá trị gia tăng khi giải thể.

Tuy nhiên, kể từ khi thành lập Công ty (tháng 10/2011) đến khi giải thể doanh nghiệp (ngày 01/5/2016), Công ty không phát sinh khấu trừ thuế giá trị tăng đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh (không có số thuế giá trị gia tăng đầu ra) với số thuế giá trị gia tăng đầu vào thì số thuế giá trị gia tăng mua hàng (Công ty thuê văn phòng làm việc, tiền điện, nước, điện thoại , văn phòng phẩm,…) Công ty không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, điểm c Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO