Hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển địa điểm

23/03/2018 671 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về vấn đề vấn đề hoàn thuế GTGT khi chuyển địa điểm của Công ty cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex 

Căn cứ điểm 2.2, Mục III, TT 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 của BTC; hướng dẫn thi hành QĐ 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế hướng dẫn:

Tại nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đi:

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ kê khai chuyển địa điểm của tổ chức, cá nhân nộp thuế, cơ quan Thuế nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đi thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế và phải lập Thông báo tình hình nộp thuế của tổ chức, cá nhân nộp thuế theo mẫu 09-MST để gửi 01 bản cho tổ chức, cá nhân nộp thuế và 01 bản cho cơ quan Thuế nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đến.

Tại nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đến:

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh theo địa chỉ mới; tổ chức, cá nhân nộp thuế phải đến đăng ký thuế tại cơ quan Thuế nơi chuyển đến.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác; CQT phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho tổ chức, cá nhân nộp thuế; giữ nguyên mã số thuế do cơ quan Thuế nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đi đã cấp.

Trả lời Công văn số 85/KTTC/DHĐ ngày 10/9/2015 của Công ty cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex; vướng mắc về việc hoàn thuế GTGT khi chuyển địa điểm. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ NĐ 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC; hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và NĐ 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên về việc hoàn thuế GTGT khi chuyển địa điểm

Trường hợp Công ty cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex có sự thay đổi trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý trực tiếp từ Cục Thuế TP Hà Nội sang Cục Thuế tỉnh Hà Nam, sau khi thay đổi trụ sở, Công ty còn có số thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết tại Cục Thuế TP Hà Nội thì Công ty đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ nếu thuộc diện hoàn thuế theo quy định hoặc đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết để làm căn cứ tiếp tục thực hiện kê khai, khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh Hà Nam theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO