Hoàn thuế giá trị gia tăng(GTGT) đối với dự án đầu tư

22/06/2019 747 lượt xem    

Công văn số: 1085/TCT-KK

V/v hoàn thuế GTGT

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 919/CT-KKT ngày 03/10/2018 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang. Về việc vướng mắc hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH Linh Chi. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ. Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế;

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và hồ sơ, tài liệu kèm theo Công văn số 919/CT-KKT ngày 03/10/2018 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, trường hợp Công ty TNHH Linh Chi được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 56.02.000164 ngày 30/9/2003 là chủ đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Linh Chi Resort” (Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 1450/CN-UBND ngày 10/3/2005 do UBND tỉnh Kiên Giang cấp, Giấy chứng nhận đầu tư số 56121000713 ngày 16/10/2009 của Ban Quản lý đầu tư phát triển Đảo Phú Quốc);

Dự án hoàn thành vào giữa kỳ kê khai quý 2/2018 (ngày 20/5/2018), Công ty tự xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào phục vụ dự án đầu tư (trước khi dự án hoàn thành công trình đi vào hoạt động) và đề nghị hoàn thuế kỳ kê khai quý 2/2018 thì Công ty được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật sổ 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế (người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO