Hoàn thuế GTGT đối với các dự án có nguồn vốn ODA

06/03/2020 1755 lượt xem    

Công văn số 111/TCT-KK

V/v: Hồ sơ hoàn thuế của Văn phòng đại diện GIZ tại Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 63346/CT-KK&KKT ngày 14/9/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội v/v hồ sơ hoàn thuế của Văn phòng đại diện GIZ tại Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 • Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013. Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế và cấp mã số thuế:

“1. Thủ tục đăng ký thuế và cấp mã số thuế của Chủ dự án ODA, nhà tài trợ; nhà thầy chính thực hiện theo hướng dẫn tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

 • Căn cứ Khoản 1.đ Điều 2 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016. Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người nộp thuế là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau:

đ) Tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ thuế nhưng được hoàn thuế, gồm: Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hóa, dịch vụ có thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo; các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãng sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao; Chủ dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng, Văn phòng đại diện nhà tài trợ dự án ODA (sau đây gọi là Tổ chức khác).”

 • Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016. Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT cho dự án ODA:

“6. Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

a) Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại: chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án được hoàn thuế GTGT đã trả đối với hàng hóa, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục thuế TP Hà Nội tại Công văn số 63346/CT-KK&KTT ngày 14/9/2018, cụ thể:

Trường hợp Văn phòng đại diện GIZ tại Hà Nội được sự ủy nhiệm của Chính phủ Đức là cơ quan trực tiếp quản lý và thực hiện nhiều dự án ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức cấp cho Việt Nam; tất cả các dự án được xây dựng và thực hiện theo cơ chế quản lý tài chính tập trung qua Văn phòng đại diện GIZ cung cấp; Văn phòng đại diện GIZ trực tiếp thanh toán các sản phẩm, dịch vụ, trang thiết bị và hàng hóa này. Theo đó, Cục Thuế TP Hà Nội giải quyết các hồ sơ hoàn thuế của Văn phòng đại diện GIZ, bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào phải tách riêng chi phí chung của Văn phòng đại diện và chi phí mua vào của từng dự án.

Liên hệ tư vấn miễn phí 

  Chúc các bạn thành công.

  •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  •  Hotline: 0966.246.800
  •  Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
  Bài viết có ích cho bạn?
  Banner-post-thu-vien-calico_960x300
  Bài viết có ích cho bạn?

  NGHIỆP VỤ CALICO