HOÀN THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU

09/07/2021 642 lượt xem    
Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và nhập khẩu

Công văn 4557/TCHQ-TXNK về hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hàn

Kính gửi: Công ty TNHH BASF Việt Nam. Trả lời CV số 010620/TCHQ BASF của Công ty; về vướng mắc hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu; sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:  

1. Về hoàn thuế

Căn cứ Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định về đối tượng chịu thuế:

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

2. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan. Hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

3. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu số 107/2016/QFI13 quy định:

– Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu. Nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.

– Điều kiện để hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu là: Hàng hóa khi tái xuất chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định:

Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu. Bao gồm: Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài, xuất khẩu vào khu phi thuế quan đế sử dụng trong khu phi thuế quan. Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan

Tờ khai khi nhập khẩu với loại hình nhập kinh doanh khi tái xuất nguyên trạng hàng hóa đã nhập khẩu trước đó thì sử dụng mã loại hình B13. Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa tái xuất để xác định hàng hóa tái xuất đúng là hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu và chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam thì ban hành quyết định không thu thuế xuất khẩu.  

2. Về hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 3309/TCHQ-TXNK ngày 22/5/2020

Công văn số 33 09/TCHQ-TXNK ngày 22/5/2020 được hướng dẫn căn cứ trên cơ sở Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, do đó, đề nghị Công ty đối chiếu hiệu lực thi hành của các văn bản pháp luật nêu trên với thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu để thực hiện đúng quy định.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH BASF Việt Nam biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO