Hỗ trợ kết nối và tích hợp dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế lên trang web tra cứu chung của tỉnh

10/02/2018 496 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về việc hỗ trợ kết nối và tích hợp dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế lên trang web tra cứu chung của tỉnh theo hướng dẫn tại Công văn số 4462/TCT-CNTT ngày 27 tháng 9 năm 2016, cụ thể như sau: 

                Căn cứ công văn số 7407/CT-TH ngày 31/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ kết nối và tích hợp dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế lên trang web tra cứu chung của tỉnh, sau khi xem xét, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ phận một cửa Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hiện đang sử dụng ứng dụng QHS (Là một ứng dụng tích hợp trong hệ thống TMS) để tiếp nhận và xử lý các hồ sơ hành chính trong lĩnh vực Thuế. Các thông tin về tình trạng xử lý hồ sơ hành chính (Bao gồm: Tên đơn vị, số lượng hồ sơ tồn đầu ký, số lượng hồ sơ nhận trong kỳ, số lượng hồ sơ hoàn thành trước hạn, đúng hạn, trễ hạn, quá hạn…v.v) của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đều được xử lý, lưu trữ tập trung tại Tổng cục Thuế.

                Như vậy, việc đồng bộ, tích hợp dữ liệu tình trạng kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế lên trang tra cứu chung của tỉnh Đồng Nai sẽ phải được xử lý, đồng bộ qua hệ thống TMS.

Hiện nay Tổng cục Thuế chưa xây dựng cổng giao tiếp trung gian để cung cấp thông tin từ hệ thống TMS đáp ứng các yêu cầu của Cục Thuế, do đó sau khi xem xét Tổng cục Thuế đề nghị như sau:

– Việc xây dựng cổng giao tiếp trung gian để xử lý, đồng bộ thông tin theo tài liệu đặc tả của Sở Thông tin và Truyền thông về tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực Thuế của tỉnh Đồng Nai lên trang tra cứu thông tin chung của tỉnh sẽ được Tổng cục Thuế xem xét và đưa vào kế hoạch CNTT năm 2017 và các năm tiếp theo.

– Cục Thuế tỉnh Đồng Nai sẽ tạm thời hàng ngày kết xuất báo cáo (định dạng file excel) từ ứng dụng QHS về tình trạng xử lý hồ sơ hành chính trong lĩnh vực Thuế và gửi sang Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai để cập nhật lên trang tra cứu thông tin của tỉnh.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO