Hồ sơ khai thuế của người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng kí

17/01/2019 734 lượt xem    

Công văn số 1985/TCT-KK

V/v xử lý hồ sơ khai thuế của người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

 Trả lời công văn số 10460/CT-PC đề ngày 19/3/2018 của Cục thuế TP Hà Nội về việc xử lý hồ sơ khai thuế của người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Khoản 2, khoản 4 Điều 19 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

– Khoản 1, khoản 3 Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khôi phục mã số thuế.

– Điều 21, Điều 22 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp cơ quan thuế đã ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, thì cơ quan thuế tạm dừng việc theo dõi.

– Đôn đốc người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế kể từ thời điểm ghi trên Thông báo.

1. Trường hợp cơ quan thuế nhận được hồ sơ khai thuế của người nộp thuế thuộc đối tượng, cơ quan thuế thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, nhưng cơ quan đăng ký kinh doanh chưa ban hành:

+ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,

+ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hoặc

+ Cơ quan quản lý nhà nước khác chưa ban hành văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc

+ Giấy phép tương đương

Cơ quan thuế có văn bản yêu cầu người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

2. Sau khi người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan thuế khôi phục mã số thuế để tiếp tục hoạt động

Cơ quan thuế lập danh sách các hồ sơ

Khai thuế còn thiếu

Tình hình sử dụng hóa đơn

Số tiền thuế còn nợ

Số tiền phạt, tiền chậm nộp (nếu có)

Thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hoá đơn theo quy định.

3. Đồng thời, theo hướng dẫn tại Điều 19, Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC

– Cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế tại địa chỉ trụ sở kinh doanh của người nộp thuế

4. Lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế, tại địa chỉ đã đăng ký theo hồ sơ. Đề nghị khôi phục mã số thuế của người nộp thuế (người nộp thuế phải ký xác nhận vào Biên bản).

5. Cùng với quy trình quy định về trình tự thủ tục xác minh về:

– Tình trạng hoạt động,

– Thông báo công khai thông tin.

– Xử lý và khôi phục mã số thuế đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế ban hành, kèm theo Quyết định số 438/QĐ-TCT ngày 05/4/2017 của Tổng cục Thuế.

6. Hồ sơ khai thuế của người nộp thuế chỉ được cơ quan thuế chấp nhận khi cơ quan thuế đã thực hiện khôi phục mã số thuế của người nộp thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO