Hiệu lực và ngày áp dụng thực hiện của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Cam-pu-chia.

21/06/2019 728 lượt xem    

Công văn Số: 1312/TCT-HTQT
V/v thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế gia Việt Nam và Cam-pu-chia.

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ vào kết quả hoàn thành các thủ tục pháp lý để các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước có hiệu lực;

Căn cứ Điều 28 (Hiệu lực) của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (sau đây gọi là Hiệp định), ký tại Hà Nội ngày 31/3/2018;

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết ngày có hiệu lực và ngày áp dụng thực hiện của Hiệp định trên như sau:

Ngày Hiệp định có hiệu lực: từ ngày 20/02/2019.

Ngày áp dụng thực hiện tại Việt Nam và Cam-pu-chia: từ ngày 01/01/2020.

Đề nghị Cục Thuế:

+ Các tỉnh

+ Thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Hiệp định theo đúng các quy định về:

Hiệu lực và ngày áp dụng như đã nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO