Hướng dẫn hiệu lực hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

27/12/2018 585 lượt xem    

Công văn số 1966/TCT-HTQT

V/v thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Niu Di-lân

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ vào kết quả hoàn thành các thủ tục pháp lý để các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước có hiệu lực;

Căn cứ Điều 27 (Hiệu lực) của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Niu Di-lân về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập, ký tại Hà Nội ngày 05/8/2013;

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết ngày có hiệu lực và ngày áp dụng thực hiện của Hiệp định trên như sau:

Ngày Hiệp định có hiệu lực: từ ngày 05/5/2014

Ngày áp dụng Hiệp định thuế thực hiện tại Việt Nam: từ ngày 01/01/2015

Ngày áp dụng Hiệp định thuế thực hiện tại Niu Di-lân:

– Đối với thuế khấu trừ đối với thu nhập; lợi nhuận hay giá trị tăng thêm; các khoản trả cho hoặc được khấu trừ: từ ngày 01/01/2015;

– Đối với các loại thuế khác của Niu Di-lân: từ ngày 01/04/2015.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Hiệp định thuế theo đúng các quy định về hiệu lực và ngày áp dụng như đã nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO