Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế

15/01/2018 732 lượt xem    

Công văn số: 66/TCT-HTQT
V/v thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha

Kính gửi: 

– Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo thống kê của Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính, tính đến ngày 10/8/2016; Việt Nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thu nhập với 75 nước/vùng lãnh thổ trên thế giới. Bài viết sau là thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha theo Công văn Số: 66/TCT-HTQT

Căn cứ vào kết quả hoàn thành các thủ tục pháp lý để các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước có hiệu lực;

Căn cứĐiều 27 (Hiệu lực) của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nước Cộng hòa Bồ Đào Nha về ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập, ký tại Lisbon ngày 3/6/2015;

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương cho biết ngày có hiệu lực; ngày áp dụng thực hiện của Hiệp định trên như sau:

Ngày Hiệp định và Nghị định thư của Hiệp định có hiệu lực: từ ngày 09/11/2016.

Ngày áp dụng thực hiện tại Việt Nam: từ ngày 01/01/2017.

Ngày áp dụng thực hiện tại Bồ Đào Nha: từ ngày 01/01/2017.

Đề nghị Cục Thuế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Hiệp định và Nghị định thư của Hiệp định theo đúng các quy định về hiệu lực và ngày áp dụng như đã nêu trên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, tài chính tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO