HD xét giảm thuế TNCN đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo

17/01/2019 841 lượt xem    

Công văn số 1553/TCT-TNCN

V/v Xét giảm thuế TNCN đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang

Tổng cục Thuế nhận được công văn  273/CT-TNCN ngày 06/4/2018 của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang về việc giảm TNCN đối với NNT mắc bệnh hiểm nghèo.

Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Điều 5 Luật Thuế TNCN  04/2007/QH12 quy định:

“Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do:

– Thiên tai,

– Hỏa hoạn,

– Tai nạn,

– Bệnh hiểm nghèo

ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.”

– Căn cứ Điều 5 Nghị định  65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định:

“NNT gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.”

– Căn cứ Điều 4 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC hướng dẫn:

“a) Việc xét giảm thuế được thực hiện theo năm tính thuế.

NNT gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trong năm tính thuế nào thì được xét giảm số thuế phải nộp của năm tính thuế đó.”

– Theo hướng dẫn tại công văn  6383/BTC-TCT ngày 18/5/2015 của BTC về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên,

trường hợp bà Đinh Thị Phúc bị mắc bệnh ung thư vú là bệnh hiểm nghèo trong danh mục bệnh hiểm nghèo theo công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18/05/2015 của BTC đã phẫu thuật và trị xạ năm 2013.

Từ năm 2014 đến 2017, hàng năm phát sinh chi phí khám sử dụng thuốc theo chỉ định của cơ quan y tế hoặc bác sỹ có đầy đủ hồ sơ thì tiếp tục được xét giảm thuế TNCN theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO