HD chính sách thuế và xác định ưu đãi thuế TNDN với doanh nghiệp

07/01/2019 592 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 4638/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1702/CT-KTr1 ngày 15/9/2014 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về việc áp dụng quy định ưu đãi thuế TNDN do đầu tư đối với trường hợp của Công ty TNHH Funing Precision Component.

Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến các đơn vị và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về xác định ưu đãi thuế TNDN:

– Tại Điều 36, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:

 “Điều 36. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại như sau: …”

– Tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ quy định:

“3. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang thực hiện nhằm mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường”.

– Tại điểm 6 phần I Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC quy định:

 “6. DN đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế TNDN…”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp của Công ty TNHH Funing Precision Component trong thời gian chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu có điều chỉnh thay đổi tăng vốn điều lệ, vốn đầu tư và bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư theo điều kiện thực tế đáp ứng.

2. Xác định ưu đãi thuế TNDN hoạt động gia công

– Tại Khoản 1 Điều 3 Luật thương mại quy định:

“Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.”

– Tại Điều 178 Luật thương mại quy định gia công trong thương mại:

 “Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao”.

Như vậy, hoạt động gia công trong đó bên gia công đầu tư máy móc, thiết bị, lực lượng lao động,… đồng thời nhận toàn bộ nguyên vật liệu (hoặc nguyên vật liệu chính) của bên đưa gia công theo hợp đồng gia công đã ký để sản xuất ra thành phẩm giao cho bên đưa gia công (trừ hoạt động gia công trong thương mại quy định tại Điều 178 Luật thương mại nêu trên) thì được xem là hoạt động sản xuất.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bắc Ninh căn cứ các quy định nêu trên và thực tế hợp đồng gia công đã ký đối với trường hợp của Công ty TNHH Funing Precision Component để xác định cho phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bắc Ninh được biết

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm kế toán, kiểm toán và thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO