Download mẫu Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước

10/07/2019 1662 lượt xem    

Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước

Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước là bằng chứng và cũng là căn cứ nhằm chứng minh doanh nghiệp đó đã nộp tiền đầy đủ cho cơ quan Nhà nước như thuế hoặc một số cơ quan khác có thẩm quyền. Tiền bạc là lĩnh vực khá nhạy cảm chính vì thế mà chúng ta cần phải có sự minh bạch, rõ ràng trong tài chính cũng như có những giấy tờ chứng minh bên thu đã nhận được tiền còn bên nộp cũng đã nộp tiền.

Tải: Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước

Xem thêm: Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO