Giảm thuế TNDN đối với hoạt động bán cây cao su thanh lý

09/03/2018 737 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách giảm thuế TNDN đối với hoạt động bán cây cao su thanh lý căn cứ vào công văn 265/TCT-DNL ngày 22/01/2015

Tại Điều 3 Chương I Thông tư 71/2010/TT-BTC ngày 07/5/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường, quy định các trường hợp không áp dụng:

1. Trường hợp cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy thực hiện niêm yết giá bán phù hợp với giá giao dịch thông thường trên thị trường và bán đúng giá giao dịch thông thường trên thị trường hoặc thấp hơn 5% thì được tính thuế theo giá niêm yết (giá niêm yết phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp biết theo từng thời điểm). Các trường hợp có niêm yết giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy nhưng bán không đúng quy định trên thì bị ấn định giá bán ra theo giá giao dịch thông thường trên thị trường và ấn định số thuế phải nộp.

2. Trường hợp các cơ sở sản xuất lắp ráp xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trong nước bán sản phẩm của mình theo giá thống nhất trong cả nước hoặc từng khu vực từng địa phương thì thuế GTGT, thuế TNDN tính theo giá do cơ sở sản xuất, lắp ráp công bố tại từng thời điểm. Giá bán thống nhất do cơ sở sản xuất quy định phải công bố công khai và gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý biết. Trường hợp cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi hóa đơn thấp hơn giá đã công bố và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý thì cơ sở kinh doanh bị ấn định thuế theo giá đã thông báo.

Trả lời công văn số 1100/CSPR-TCKT ngày 16/1/2015 của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng đề nghị xem xét đối tượng được giảm 30% thuế TNDN năm 2011 đối với hoạt động bán cây cao su thanh lý, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4184/TCT-DNL ngày 29/9/2014 trả lời Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ bán cây cao su thanh lý năm 2011 của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4184/TCT-DNL nêu trên của Tổng cục Thuế.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO