Giải quyết vướng mắc về kê khai thuế gtgt vãng lai của doanh nghiệp

15/03/2018 761 lượt xem    

Số: 2406/TCT-KK
V/v kê khai thuế GTGT

Kính gửi: Công ty TNHH FoneN Việt Nam
(Đ/c: Số 23 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/2015/CV-FVN ngày 19/1/2015 của Công ty TNHH FoneN Việt Nam;

Vướng mắc về việc kê khai thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, Điều 6 Luật số 71/2014/QH13; về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

“Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.”

Khoản 1, Điều 6 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính Phủ quy định

“Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành.”

Khoản 1, Điều 2; khoản 1 Điều 4 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

“Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế có hiệu lực thi hành”

Công văn số 767/TCT-CS ngày 05/3/2015 của Tổng cục Thuế; về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015; về thuế GTGT quản lý thuế và hóa đơn.

a) Điều 11:

+ Hướng dẫn nộp thuế theo tỷ lệ đối với trường hợp xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên.

Trước đây: Không hướng dẫn về giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh để kê khai thuế tại nơi có công trình.”

Trường hợp từ 01/01/2015 Công ty TNHH FoneN Việt Nam có phát sinh hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai thì Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT vãng lai theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015, sửa đổi, bổ sung điểm đ, khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời đơn vị biết, liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO