Giải đáp vướng mắc TH đã nộp tiền thuê đất trong thời gian hưởng ưu đãi

24/03/2018 683 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn giải đáp vướng mắc về tiền thuê đất

Căn cứ vào công văn 1154/PC-TCT ngày 04/11/2015

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1009/CT-KK ngày 17/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng đề nghị hướng dẫn vướng mắc về tiền thuê đất.

Do nội dung vướng mắc nêu tại công văn số 1009/CT-KK ngày 17/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng là do quỵ định tại Khoản 5 Điều 12 Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính và theo hướng dẫn tại Điểm 2 Công văn số 7810/BTC-QLCS ngày 12/6/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về miễn, giảm tiền thuê đất:

Trường hợp đã nộp tiền thuê đất theo Thông báo của cơ quan thuế trong khoảng thời gian được ưu đãi về tiền thuê đất quy định tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy phép đầu tư thì số tiền đã nộp được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp của những năm tiếp theo.

Như vậy, tại công văn số 7810/BTC-QLCS chỉ hướng dẫn đối với trường hợp tiền thuê đất đã nộp theo Thông báo của cơ quan thuế mà chưa có hướng dẫn cụ thể đối với khoản tiền mà cơ quan thuế đã truy thu tương ứng với tiền chậm nộp. (Bản chất đây là khoản tiền thuê đất mà người thuê đất được hưởng ưu đãi miễn, giảm; nhưng do chưa làm thủ tục để được miễn, giảm theo quy định; nên phải nộp tiền thuê đất và tiền chậm nộp theo Thông báo của cơ quan thuế).

Cục QLCS đang tổng hợp vướng mắc trên của các đơn vị để báo cáo Bộ hướng dẫn xử lý. Vì vậy, Tổng cục Thuế chuyển công văn số 1009/CT-KK ngày 17/8/2015 nêu trên; để Cục Quản lý công sản tổng hợp vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO