Giải đáp vướng mắc trong hoàn thuế và khai thuế GTGT  

08/03/2018 700 lượt xem    

Trường hợp Người nộp thuế đã đề nghị hoàn thuế trên tờ khai thuế nhưng do chưa đảm bảo trường hợp hoàn và chưa làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế thì phải xử lý ra sao? Trường hợp Người nộp thuế vừa kê khai đề nghị hoàn thuế trên tờ khai thuế GTGT đồng thời cũng kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn vào số thuế được khấu trừ của tháng sau có được chấp nhận theo quy định của pháp luật hiện hành?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1094/TCT-KK, ngày 30 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tại Điểm a, điểm c.8 Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ:

Tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 213/CT-KKKT ngày 02/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh vướng mắc trong hoàn thuế và khai thuế GTGT. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh được biết:

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Người nộp thuế đã đề nghị hoàn thuế trên tờ khai thuế nhưng do chưa đảm bảo trường hợp hoàn và chưa làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế thì lập hồ sơ khai bổ sung theo hướng dẫn tại Điểm c.8 Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Người nộp thuế vừa kê khai đề nghị hoàn thuế trên tờ khai thuế GTGT đồng thời cũng kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn vào số thuế được khấu trừ của tháng sau là không đúng hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Người nộp thuế bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 12/11/2013 của Bộ Tài chính.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO