Giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

07/01/2019 585 lượt xem    

Công văn số: 4247/TCT-CS

V/v chính sách thuế

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5609/CT-AC ngày 16/07/2014 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về nội dung tại điểm 1 công văn số 5609/CT-AC

Tại khoản 3b Điều 6 và khoản 4b Điều 8 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định về trách nhiệm của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn, tổ chức nhận in hóa đơn.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Thuế: đối với báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn của Quý 1, Quý 2 năm 2014 nộp chậm nhất là ngày 30/7/2014 và không bị xử phạt.

2. Về nội dung tại điểm 2 công văn số 5609/CT-AC

– Tại Mục II Công văn số 2010/TCT-TVQT ngày 30/5/2014 của Tổng cục Thuế có hướng dẫn:

II. Đối với hóa đơn tự in, đặt in của tổ chức kinh doanh

Phòng/Bộ phận Ấn chỉ Cục Thuế/Chi cục Thuế thực hiện:

…Trường hợp tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp thông báo phát hành hóa đơn tự in, đặt in lần đầu; phòng/bộ phận Ấn chỉ căn cứ vào nhu cầu sử dụng hóa đơn của tổ chức kinh doanh; doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh; địa bàn; quy mô… tương tự để xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành sử dụng từ 3 đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp.”

Trong khi chưa có hướng dẫn khác, trước mắt đề nghị Cục Thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II công văn số 2010/TCT-TVQT ngày 30/5/2014 của Tổng cục Thuế nêu trên.

3. Về nội dung tại điểm 3 công văn số 5609/CT-AC

Tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 39/2014/.TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Tại khoản 1.3 điểm 1 Mục I Công văn số 2010/TCT-TVQT ngày 30/05/2014 có hướng dẫn:

1.3. Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in; đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế; gian lận thuế phải thực hiện như sau:

– Khi ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế do có hành vi vi phạm về hóa đơn; cơ quan thuế ghi rõ tại Quyết định xử phạt thời điểm doanh nghiệp không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in mà phải chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế. Doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế.

– Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế có hiệu lực thi hành đối với doanh nghiệp hướng dẫn tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, doanh nghiệp lập báo cáo hóa đơn hết giá trị sử dụng (mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

…”

Căn cứ quy định trên, khi ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế, cơ quan thuế ghi rõ tại Quyết định xử phạt thời điểm doanh nghiệp không được sử dụng hoá đơn tự in, đặt in mà phải chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế có hiệu lực thi hành.

4. Về nội dung tại điểm 4 công văn số 5609/CT-AC

Tại Điều 14 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 14 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên thì tổ chức, doanh nghiệp được thông báo phát hành hóa đơn để sử dụng kể từ ngày 01/06/2014.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế TP Hồ Chí Minh được biết.

 

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO