Giải đáp việc vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ  

10/03/2018 552 lượt xem    

Đối với xe ô tô đã qua sử dụng mà chủ tài sản mua của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản chưa đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì có phải nộp lệ phí trước bạ và nếu nộp thì với mức thu là bao nhiêu? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1112/TCT-CS, ngày 31 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

– Tại Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/03/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ như sau:

Sửa đổi Khoản 5 Điều 7:

“5. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô mức thu là 2%.

Riêng:

a) Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.

b) Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phítrước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Căn cứ vào loại phương tiện ghi tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp, cơ quan thuế xác định mức thu lệ phí trước bạ đối vớiô tô theo quy định tại Khoản này.””

– Tại Điều 2 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

“Điều 2. Người nộp lệ phí trước bạ

Tổ chức, cá nhân (bao gồm cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài) có các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ nêu tại Điều 1 Thông tư này, phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ nêu tại Điều 3 và được miễn lệ phí trước bạ nêu tại Điều 8 Thông tư này thì chủ tài sản phải kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan Thuế trước khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 122/STC-QLG&TS ngày 29/01/2015 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn được biết:

Căn cứ các quy định trên thì đối với xe ô tô đã qua sử dụng mà chủ tài sản mua của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản chưa đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp lệ phí trước bạ với mức thu là 10%. Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu cao hơn thì áp dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO