Giải đáp về thủ tục kê khai khấu trừ thuế GTGT bán hàng vãng lai

13/03/2018 717 lượt xem    

Số: 2988/TCT-KK
V/v kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai.

Kính gửi: Công ty CP XNK Khoáng sản
(Địa chỉ: Tầng 6, toà nhà 444 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 18/KS-XNK4 ngày 9/6/2015 của Công ty CP XNK Khoáng sản nêu vướng mắc về thủ tục khấu trừ thuế GTGT bán hàng vãng lai. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính; quy định về trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế:

“a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. ”

– Điểm e khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính; hướng dẫn về khai thuế GTGT:

“e) Trường hợp người kê khai nộp thuế GTGT có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho chi cục thuế quản lý địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó.”

– Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính; sửa đổi điểm đ khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) quy định:

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh. ”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP XNK Khoáng sản có trụ sở chính tại TP. Hà Nội ký hợp đồng số 01/2012/HĐTB-BVTE-XNKKS Gói thầu số 1 ngày 10/9/2012 với Bệnh viện trẻ em Hải Phòng về việc cung ứng, lắp đặt trang thiết bị cho phòng phẫu thuật, hồi sức tim và một số khoa phòng đợt 1 tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng thì hoạt động cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế của Công ty không phải là hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai. Công ty CP XNK Khoáng sản lập hồ sơ, gửi Cục Thuế TP. Hải Phòng để được hoàn trả lại số tiền đã nộp tương ứng theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty CP XNK Khoáng sản được biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO