Giải đáp thực hiện chính sách thuế, hoàn thuế GTGT

19/03/2018 471 lượt xem    

Công văn số 5077/TCT-KK

V/v thực hiện chính sách thuế, hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Theo như quy định của pháp luật về quản lý thuế thì trường hợp Công ty TNHH MTV Hà Nam – Hanosimex là đúng hay vi phạm khi vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh vừa có dự án đầu tư đã kê khai thuế GTGT đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh vào tờ khai mẫu 02/GTGT dành cho dự án đầu tư?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về chính sách thuế, hoàn thuế GTGT theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5077/TCT-KK, ngày 01 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Điểm c Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Khoản 3 Mục C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Trên đây là những công văn, nghị định hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 2060/CT-KTT ngày 30/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế, hoàn thuế GTGT. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết:

Căn cứ các quy định hướng dẫn nêu trên và căn cứ báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hà Nam, trường hợp Công ty TNHH MTV Hà Nam – Hanosimex vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh vừa có dự án đầu tư đã kê khai thuế GTGT đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh vào tờ khai mẫu 02/GTGT dành cho dự án đầu tư là không đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cục Thuế tỉnh Hà Nam căn cứ vào các chi phí thuộc tổng mức đầu tư đã được phê duyệt của dự án để xác định lại chính xác số thuế GTGT đầu vào phục vụ cho dự án đầu tư kê khai trên tờ khai số 02/GTGT và số thuế GTGT đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên tờ khai số 01/GTGT.

Trường hợp sau khi Cục Thuế đã xác định lại nếu có phát sinh số thuế GTGT đã hoàn không đúng trường hợp hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư (không đủ điều kiện để hoàn thuế GTGT của trường hợp dự án đầu tư và chưa đủ điều kiện để hoàn thuế GTGT của trường hợp âm luỹ kế 3 tháng liên tục trở lên) thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam thu hồi số thuế GTGT đã hoàn không đúng cho Công ty TNHH MTV Hà Nam – Hanosimex, xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn theo quy định tại

Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, Cục Thuế xác định số ngày chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế và hướng dẫn Công ty kê khai theo đúng quy định.

Trường hợp nếu số tiền thuế GTGT của hàng hoá phục vụ cho hoạt động kinh doanh này đủ điều kiện để kê khai, khấu trừ và hoàn thuế, Công ty thực hiện khai điều chỉnh vào kỳ kê khai gần nhất tại tờ khai mẫu số 01/GTGT để được khấu trừ và hoàn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Chúc các bạn thành công.

  •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  •  Hotline: 0966.246.800
  •  Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO