Giải đáp thắc mắc về chính sách thu tiền thuê đất

08/01/2019 419 lượt xem    

Công văn số 5223/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất

 

 

 

Kính gửi – Cục Thuế thành phố Cần Thơ
– Công ty cổ phần du lịch Sông Hậu
(Địa chỉ: 209, đường 30 tháng 4, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn kiến nghị ngày 27/10/2014 của Công ty cổ phần du lịch Sông Hậu về miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3273/TCT-CS ngày 13/9/2011 về việc miễn, giảm tiền thuế đất trong thời gian xây dựng cơ bản trả lời Cục Thuế thành phố Cần Thơ (có bản phô tô kèm theo). Tuy nhiên, tại công văn ngày 27/10/2014 Công ty cổ phần du lịch Sông Hậu có phản ánh Nhà khách Cần Thơ là chủ đầu tư của dự án xây dựng khu du lịch Sông Hậu.

Do đó, đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ căn cứ hồ sơ cụ thể của đơn vị, rà soát lại và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ để xem xét giải quyết theo đúng tình hình thực tế và quy định của pháp luật. Mặt khác, tiền thuê đất phân cấp được điều tiết ngân sách địa phương. Do đó, trường hợp nếu còn vướng mắc về chính sách thì báo cáo Ủy ban xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị Bộ Tài chính phương án xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ và Công ty cổ phần du lịch Sông Hậu được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO