Giải đáp chính sách lệ phí trước bạ về căn cứ tính lệ phí trước bạ

31/01/2018 661 lượt xem    

Những vấn đề về căn cứ tính lệ phí trước bạ cần tuân theo những Nghị định và Thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1871/TCT-CS, ngày 05 tháng 05 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

– Tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đu giá:

+ điểm e Khoản 2 Điều 23 quy định:

“Điều 23. Xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá

  1. Việc xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá được thực hiện như sau:
  2. e) Đối vớitài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức có yêu cầu bán đấu giá, thì giá khởi điểmdo tổ chức, cá nhân tự xác định hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác xác định.”

+ Khoản 3 Điều 46 quy định:

“Điều 46. Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bán đấu giá

  1. Căn cứ vào vănbản xác nhận kết quả bản đấu giá, cơ quan có thẩm quyn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua được tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật vđất đai.”

 

– Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 của Bộ Tài chính

Điều 3. Sửa đổi Điều 5, Chương II như sau:

“Điều 5. Giá tính lệ phí trước bạ.

Giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Sở Tài chính phi hợp với các sở, ban ngành liên quan xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định việc xây dựng Bảng giá tính lệ phí trước bạ theo quy định như sau:

  1. Căn cứ xác định giá trị tài sản tính lệ phítrước bạ:
  2. a) Đối với đất:

Căn cứ xác định giá trị đất tính lệ phí trước bạ là diện tích đất chịu lệ phí trước bạ và giá đất tính lệ phí trước bạ.

Đối với đất mua theo phương thức đấu giá đúng quy định của pháp luật về đu thầu, đấu giá thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng.

 

  1. b) Đối với nhà:

Căn cứ xác định giá trị nhà tính lệ phí trước bạ là diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ và giá 01 mét vuông nhà tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm tính lệ phí trước bạ.

Một số trường hợp đặc biệt xác định giá tính lệ phí trước bạ nhà như sau:

– Đối với nhà mua theo phương thức đấu giá đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng.

…”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 628/CT-THNVDT ngày 25/02/2016 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về vướng mc chính sách lệ phí trước bạ. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông được biết:

Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo, trường hợp bà Kiều Thị Oanh trúng đấu giá 03 thửa đất (trong đó có 01 thửa đất đã được cấp GCN QSDĐ diện tích 750 m2, 02 thửa đất đã được cấp GCN QSDĐ diện tích 13.452 m2) là tài sản nhận thế chấp của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đắk Nông ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thực hiện bán đấu giá thì khi bà Kiều Thị Oanh đăng ký quyền sử dụng đối với 01 thửa đất có diện tích 750 m2 nêu tại Công văn số 628/CT-THNVDT thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn của thửa đất nêu trên;

 

Trường hợp không xác định được giá trúng đấu giá đối với từng thửa đất bán đấu giá thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Nông báo cáo UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo cơ quan chức năng xác định giá trúng đấu giá đối với từng thửa đất theo quy định của pháp luật về đấu giá để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO