Giá tính thuế GTGT khi áp dụng hình thức chiết khấu thương mại

09/03/2018 761 lượt xem    

Công văn số: 299/TCT-CS

 Hoàn thuế GTGT

 

Theo quy định tại Khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế GTGT thì:

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng.

Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Theo quy định tại Điểm 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì:

Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2291/CT-KTT ngày 10/11/2014 và công văn số 1824/CT-KTT ngày 26/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn trên và trình bày của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, trường hợp Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 565 mua xi măng từ các nhà cung cấp với đơn giá ghi trên hóa đơn GTGT là 70.000 đồng/bao nhưng trên thực tế, Công ty thanh toán tiền mua hàng cho các nhà cung cấp thấp hơn (do chính sách các nhà cung cấp giảm giá hàng hóa khi Công ty mua với số lượng đạt mức nhất định) thì nhà cung cấp thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh giảm số tiền chiết khấu thương mại kèm bảng kê các số hóa đơn phải điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Căn cứ vào các hóa đơn điều chỉnh, nhà cung cấp và Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 565 kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào theo quy định.

Khi Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 565 bán hàng cho các đại lý, Công ty thực hiện xuất hóa đơn GTGT theo giá thực tế bán.

Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng 565 được khấu trừ, hoàn thuế GTGT nếu hóa đơn GTGT được lập đúng quy định nêu trên và đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO