Download Mẫu sổ đăng ký cổ đông

10/07/2019 1125 lượt xem    

Sổ đăng ký cổ đông

Sổ đăng ký cổ đông là một hồ sơ cần thiết của công ty, phải được lưu giữ tại trụ sở của công ty. Nhờ có sổ này mà cơ quan ĐKKD và các cơ quan quản lý  nhà nước khác (cơ quan thuế, cơ quan thanh tra…) có được những thông tin cần thiết để thực hiện được nội dung quản lý nhà nước. Sổ đăng ký cổ đông giúp các cổ đông của công ty giám sát việc góp vốn của các thành viên, kể cả các thành viên gia nhập sau này. Các cổ đông có thể sử dụng thông tin đó để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình. Để tham khảo mẫu sổ đăng ký cổ đông, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Mẫu sổ đăng ký cổ đông 

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO