Download Mẫu ủy nhiệm chi

10/07/2019 1398 lượt xem    

Ủy nhiệm chi

Ủy nhiệm chi là lệnh chi tiền của chủ tài khoản yêu cầu ngân hàng phục vụ mình trích một số tiền nhất định từ tài khoản của mình để trả cho người thụ hưởng có tên trên ủy nhiệm chi. Mẫu số C2-01a/NS TT được ban hành theo Thông Tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Mẫu ủy nhiệm chi

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO