Download Mẫu tờ khai thuế GTGT bổ sung

10/07/2019 604 lượt xem    

Tờ khai thuế GTGT bổ sung

Kê khai bổ sung: Tức là làm tờ khai điều chỉnh bổ sung (Thuế GTGT; TNDN; TNCN) cho những tờ khai trước đã làm bị kê khai sai thành tờ khai đúng.

Làm kê khai bổ sung khi quá thời hạn kê khai của từng loại tờ khai, mà kế toán phát hiện ra tờ khai thuế đã kê khai bị sai Làm kê khai bổ sung bất cứ khi nào, trước khi có quyết định thanh kiểm tra của cơ quan thuế của tất cả loại tờ khai (thuế GTGT, TNDN, TNCN)

Tải: Mẫu Tờ khải thuế GTGT bổ sung

Xem thêm: Tổng hợp 500 mẫu chứng từ kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO