Download mẫu Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường

10/07/2019 692 lượt xem    

Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường

Tờ khai phí bảo vệ môi trường áp dụng đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác theo mẫu số 02/BVMT ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính .

Tải: Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường

Xem thêm:Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO