Download Mẫu tờ kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

10/07/2019 1063 lượt xem    

Mẫu Tờ kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt là văn bản theo mẫu do Bộ Tài chính quy định được người nộp thuế sử dụng để kê khai các thông tin nhằm xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp.

Tải mẫu Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO