Download Mẫu sổ đăng ký cổ đông

10/07/2019 719 lượt xem    

Sổ đăng ký cổ đông

Sổ đăng ký cổ đông là loại giấy tờ ghi nhận các thông tin về cổ phần, người sở hữu cổ phần, loại cổ phần, ngày sở hữu cổ phần, ghi chép chuyển nhượng cổ phần trong một công ty cổ phần nhất định. Sổ cổ đông có thể lập bằng giấy, có thể lập sổ điện tử hoặc cả hai.

Tải mẫu Sổ đăng ký cổ đông

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO