Download Mẫu phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ

10/07/2019 615 lượt xem    

Quyết toán quỹ khoa học và công nghệ

Với các doanh nghiệp có sử dụng báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ khi thực hiện làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì cần phải Lập phụ lục sử dụng quỹ khoa học và công nghệ. Mẫu phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ 03-6/TNDN được ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Mẫu quyết toán quỹ khoa học và công nghệ

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO