Download Mẫu phiếu nhập kho hàng hóa

10/07/2019 1007 lượt xem    

Phiếu nhập kho hàng hóa

Phiếu nhập kho được lập khi: hàng hóa cần cho về đến công ty cần cho vào nhập kho để lưu trữ. Để ghi nhân số lượng vật tư, công cụ hoặc dụng cụ, hàng hóa…nhập vào kho để làm căn cứ ghi thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ sách kế toán. Mẫu phiếu nhập kho số 01 – VT được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT- BTC ngày 26/8/2016; Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Mẫu phiếu nhập kho hàng hóa

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO