Download Mẫu phiếu chi tiền mặt

10/07/2019 1513 lượt xem    

Phiếu chi tiền mặt

Phiếu chi (Phiếu chi tiền mặt) được lập để nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Nói cách khác Phiếu chi là chứng từ kế toán tiền mặt được kế toán lập khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ chi bằng tiền mặt. Mẫu phiếu chi theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ theo mẫu dươi đây.

 

Tải Mẫu phiếu chi tiền mặt

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

 

5/5 - (2 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (2 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO