Download Mẫu nhật ký mua hàng

11/07/2019 1106 lượt xem    

Nhật ký mua hàng

Sổ nhật ký mua hàng là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng loại hàng của doanh nghiệp. Sổ nhật ký mua hàng dùng để nghi chép các nghiệp vụ mua hàng trả tiền sau (hay còn gọi là mua hàng chịu) và trường hợp trả tiền trước cho người bán khi phát sinh nghiệp vụ cũng được ghi vào sổ này. Mẫu số S03a3-DNN được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tải Mẫu nhật ký mua hàng

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO