Download Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (Hợp đồng cổ phần hóa)

10/07/2019 1028 lượt xem    

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (Hợp đồng cổ phần hóa)

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp bản chất là sự thỏa thuận nhằm xác lập, chấm dứt, thay đổi tư cách cổ đông, thành viên trong công ty của các chủ thể trong hợp đồng gắn liền với các quyền lợi, nghĩa vụ phát sinh từ cổ phần, phần vốn góp đó. Trong bài viết này, cung cấp mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và lưu ý khi soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng vốn để các cổ đông hoặc thành viên có thể chuyển nhượng cho chủ thể khác.

Tải Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (Hợp đồng cổ phần hóa)

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO